تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین آب هرمز ابدال، شرکت تأمین هرمز ابدال در نظر دارد “تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید.…

 آگهی مناقصه تأمین جهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

آگهی مناقصه تأمین جهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین هرمز ابدال؛ شرکت تأمین هرمز ابدال در نظر دارد “تأمین تجهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار…

 آگهـی مناقصـه ساخت و تامین تابلوهای برق کارخانه آب شیرین کن

آگهـی مناقصـه ساخت و تامین تابلوهای برق کارخانه آب شیرین کن

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین هرمز ابدال؛ این شرکت در نظر دارد “ساخت و تأمین تابلوهای برق مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. از کلیه…