فاضلاب شهری چیست به کجا می‌ریزید + مراحل تصفیه

فاضلاب شهری چیست به کجا می‌ریزید + مراحل تصفیه

فاضلاب شهری با municipal sewage، عبارت است از آب، پساب، دور ریزی‌ها و عمدتا مایع محلی هستند که معمولا از دست شویی، حمام، ماشین‌های لباس شویی و ظرف شویی‌ها تولید می‌شوند. اما فاضلاب شهری چه انواعی دارد؟ فاضلاب چیست؟ تصفیه…

 8 عدد از بهترین روش های گندزدایی آب

8 عدد از بهترین روش های گندزدایی آب

روش های گندزدایی آب: هدف از روش های ضدعفونی اب از بین بردن عوامل بیماری زا است که از طریق آب می‌تواند انتقال پیدا کند. انتقال بیماری هایی مانند: حصبه و پاراتیفوئید، وبا، سالمونلوز و شیگلوز و…. است. اما هنوز…