آگهی مناقصه تأمین جهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

آگهی مناقصه تأمین جهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین هرمز ابدال؛ شرکت تأمین هرمز ابدال در نظر دارد “تأمین تجهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار…

 آگهـی مناقصـه ساخت و تامین تابلوهای برق کارخانه آب شیرین کن

آگهـی مناقصـه ساخت و تامین تابلوهای برق کارخانه آب شیرین کن

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین هرمز ابدال؛ این شرکت در نظر دارد “ساخت و تأمین تابلوهای برق مورد نیاز کارخانه آب شیرین کن کرگان” واقع در شهر کرگان شهرستان میناب را به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. از کلیه…